فهرست مطالب

 

دعوت به همکاری داوطلبانه

چنانچه مایل به همکاری داوطلبانه با موزه صلح می‌باشید با تکمیل فرم ذیل به جمع همکاران داوطلب ما ملحق شوید. برای آگاهی از برنامه‌ها و زمینه‌های همکاری با موزه، بخش فعالیت‌ها را در این وب‌سایت ملاحظه کنید و در فرم اشاره کنید که مایل به همکاری در کدام برنامه یا برنامه‌ها هستید.
 
 
 
اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها اینترنت و ....
مطالعات علمی
فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی
فعالیت‌های هنری
ارتباط با سازمان‌های داخلی و بین المللی
captcha
بارگذاری مجدد