وبینار جایگاه صلح در آموزش عالی کشور

پوستر برنامه جایگاه صلح در آموزش عالی - هفته آموزش

وبینار «جایگاه صلح در آموزش عالی کشور» با همکاری موزه صلح تهران در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
وبینار «جایگاه صلح در آموزش عالی کشور» به مناسبت هفته آموزش در دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری موزه صلح تهران برگزار شد. در این وبینار که با هدف تاکید بر نقش صلح و مطالعات صلح به عنوان یک حوزه آکادمیک برگزار شد، آموزش و پژوهش صلح مورد گفتگو قرار گرفت.


دکتر حمید صالحی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیأت موسس موزه صلح تهران، در سخنرانی خود با عنوان «ضرورت وجود مطالعات صلح در آموزش عالی – مطالعه تطبیقی» به اهمیت سرمایه‌‌گذاری بنیادین در حوزه مطالعات و آموزش صلح در سیستم آموزشی کشورها و ضرورت قانونگذاری در این حوزه پرداختند. ایشان هم‌چنین به نقش تبادلات فرهنگی و علمی در این زمینه‌ها و اشاره کردند.
دکتر عبدالامیر نبوی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و عضو هیأت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران در سخنرانی خود با موضوع «ضرورت پژوهش صلح- تجربه انجمن علمی مطالعات صلح ایران»، کارکرد انجمن‌های علمی را ترویج فضای گفتگو، دانش‌افزایی، تدوین مستندات و افزایش دانش مکتوب و دانستند و هدف انجمن مطالعات صلح ایران را هویت‌سازی و شبکه‌سازی حول محور صلح بیان کردند. ایشان صلح را در این معنا به عنوان نبود خشونت دانستند و برخی فعالیت‌های انجمن مانند تاسیس کمیته‌های علمی، برگزاری 4 همایش سالانه و انتشارات را شرح دادند.
در ادامه، خانم الهه پوینده به معرفی رشته مطالعات صلح پرداختند. ایشان ضمن اشاره به تعریف صلح منفی (نبود خشونت یا هراس از خشونت) و صلح مثبت (نگرش‌ها، نهادها و ساختارهایی که جوامع صلح‌آمیز را می‌سازند)، مطالعات و پژوهش صلح را رشته‌ای با هدف داشتن نگاهی جامع و فرارشته‎ای به پدیده‌های اجتماعی و روابط انسانی دانستند که به گفتگو در مورد ریشه‌های جنگ، درگیری و خشونت و آنچه برای برقراری صلح، حل و فصل یا تحول درگیری و رفتارهای غیرخشونت‌آمیز لازم است می‎پردازد. مطالعات صلح در نهایت به دنبال رسیدن به راه‎هایی برای برقراری صلح پایدار است.
این نشست، با پاسخ به سوالات شرکت‌کنندگان پایان یافت. 

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3