کتاب سفر به جزیره سوخته

کتاب سفر به جزیره سوخته

کتاب سفر به جزیره سوخته، یادشت‌های سفر به هیروشیما اقای هدایت‌الله بهبودی که در سال 1392 همراه با تعدادی از جانبازان شیمیاییِ انجمن حمایت از قربیانیان سلاح‌های شیمیایی و موزه صلح تهران برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان سلاح اتمی هیروشیما اتفاق افتاده است.

قیمت : 50000 ریال                             

Burnt-island-Shop

ماگ‌ صلح

 ماگ‌ صلح (لیوان)

ماگ‌صلح موزۀ صلح تهران

از جنس سرامیک و در سه طرح موجود است

قیمت : 150000 ریال                             

Mag-N

ماگ‌های موزۀ صلح تهران

 

 ماگ‌ (لیوان)

ماگ‌های موزۀ صلح تهران، از جنس سرامیک و با ارتفاع 9.5 سانتی‌متر و قطر دهانۀ 8 سانتی‌متر، در دو طرح موجود است:‏

یک. لوگوی رنگی موزۀ صلح تهران در یک سو و لوگوی رنگی انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی در سوی دیگر آن بر زمنیۀ سفید

دو. با رنگ غالب آبی و با پیامی دربارۀ مفهوم صلح و تاکید بر صلح درونی، به دو زبان بر یک سو؛ و در سوی دیگر تصویری بزرگ از کبوتر صلح (لوگوی موزه) در حال حمل پیام صلح، همانند تصویر روی جلد بروشورهای موزه.

قیمت : 80000 ریال (موجود نیست)                            

cup

ادامه مطلب:  ماگ‌های موزۀ صلح تهران 

کیف‌های دوستدار محیط زیست موزۀ صلح تهران

 

کیف‌های نخی دوستدار محیط زیست 

محصولی که می‌بینید با هدف حفاظت از زمین در مقابل موج مصرف پلاستیک تهیه شده است. با خرید و استفاده از این محصول شما از هدف انجمن طرح سرزمین و تلاش‌های برنامه جهانی غذا در جهت کاهش تاثیرات تغییر آب و هوا و گسترش فرهنگ حفظ محیط زیست، و همچنین برنامه‌های موزه صلح تهران در راستای صلح با محیط زیست حمایت می‌کنید.

قیمت : 40000 ریال                             

Peace-bag

ادامه مطلب: کیف‌های دوستدار محیط زیست موزۀ صلح تهران