فهرست مطالب

بازدید گروهی

..||درخواست بازدید گروهی||..

چنانچه درخواست بازدید گروهی از موزه صلح را دارید ،لطفا با ارسال درخواست بازدید از محل اعزام و تکمیل فرم زیر با مدیریت موزه صلح تهران هماهنگی فرمایید، تا بهترین زمان برای حضور شما تعیین گردد.


توجه فرمایید با توجه به محدودیت فضای داخل موزه گروه های اعزامی حداکثر 30 نفره باشند.


 
 
با ارسال اطلاعات فوق در اسرع وقت هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد.
captcha
بارگذاری مجدد