موسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم - سوئد

موسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم - سوئد


Stockholm International Peace Research Institute


این مرکز یک موسسه مستقل بوده و فعالیت های آن بصورت تخصصی در حوزه های منازعات مسلحانه در دنیا،کنترل تسلیحات،خلع سلاح و امنیت بین المللی متمرکز است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مراجعه کنید : http://www.sipri.org


sipri

 

ادامه مطلب: موسسه بین المللی مطالعات صلح استکهلم - سوئد

کمیته بین المللی صلیب سرخ

کمیته بین المللی صلیب سرخ


International Committee of the Red Cross


کمیته بین المللی صلیب سرخ یک سازمان جهانی مستقل در زمینه فعالیت های بشردوستانه است و مقر آن در شهر ژنو کشور سوئیس واقع است.


برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مراجعه کنید : http://www.icrc.org


irci

 

ادامه مطلب: کمیته بین المللی صلیب سرخ

سازمان بین الملی شهرداران صلح

سازمان بین الملی شهرداران صلح

Mayors for Peace


سازمان بین المللی شهرداران صلح در سال 1982 به ابتکار شهرداران هیروشیما و ناگازاکی و با اعلام رسمی در سازمان ملل متحد تاسیس شد. در حال حاضر بیش از پنج هزار شهر دنیا در بیش از 153 کشور عضو این سازمان هستند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مراجعه کنید : http://www.mayorsforpeace.org


myors

ادامه مطلب: سازمان بین الملی شهرداران صلح

کشـتی صلـح

کشـتی صلـح


Peace Boat


این سازمان یک NGO بین المللی است که درسال 1983 تاسیس شد و دفتر اصلی آن در توکیو- ژاپن واقع است و فعالیتهای آن بر روی آگاه سازی مردم دنیا درمورد پیامدهای جنگ و نیزاقدامات بشردوستانه متمرکز است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مراجعه کنید : www.peaceboat.orgboat

 

ادامه مطلب: کشـتی صلـح