موزه صلح تهران

آدرس

تصویر تماس

دفتر مرکزی

نشانی:
خیابان وحدت اسلامی،خیابان شهید فیاض بخش، درب شمالی پارک شهر، موزه صلح تهران تهران منطقه 12 ایران

تلفن: 66731076- 021

دورنگار: 021-66739992

http://tehranpeacemuseum.org

دانلود اطلاعات با فرمت: کارت الکترونیکی

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

موزه صلح تهران

map 

خیابان وحدت اسلامی، خیابان شهید فیاض بخش، درب شمالی پارک شهر، موزه صلح تهران

تلفن: 66731076- 021 نمابر:66739992-021

email: info@tehranpeacemuseum.org