سفر گروه گزارشگران نوجوان موزه صلح تهران به همدان

Jw-Hamadanدر روزهای پنجشنبه و جمعه 20 و 21 شهریورماه 1393، گروهی از اعضای داوطلب گزارشگران نوجوان عضو موزه صلح تهران، در سفری آموزشی به همدان رفتند و در این سفر با چند تن از جانبازان شیمیایی، خانوادۀ شهدا و آزادگان دیدار و مصاحبه کردند.
بازدید از موزه دفاع مقدس همدان، دیدار از گنج نامه، مقبره های ابوعلی سینا و باباطاهر، و همچنین شهر زیبای لاله جین از دیگر برنامه های جانبی این سفر بود.
پروژۀ تازه و با اهمیت موزه صلح تهران پیرامون آموزش صلح به جوانان، با عنوان گزارشگران جوان، دانش‌آموزان مدارس دولتی راهنمایی و دبیرستان تهران را به موزه صلح تهران می‌آورد؛ و دانش‌آموزان داوطلبانه در یک پروژه تاریخ شفاهی برای مصاحبه کردن با بازماندگان سلاح‌های شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همکاری می‌کنند.
در روزهای پنجشنبه و جمعه 20 و 21 شهریورماه 1393، گروهی از اعضای داوطلب گزارشگران نوجوان عضو موزه صلح تهران، در سفری آموزشی به همدان رفتند و در این سفر با چند تن از جانبازان شیمیایی، خانوادۀ شهدا و آزادگان دیدار و مصاحبه کردند.
بازدید از موزه دفاع مقدس همدان، دیدار از گنج نامه، مقبره های ابوعلی سینا و باباطاهر، و همچنین شهر زیبای لاله جین از دیگر برنامه های جانبی این سفر بود.
پروژۀ تازه و با اهمیت موزه صلح تهران پیرامون آموزش صلح به جوانان، با عنوان گزارشگران جوان، دانش‌آموزان مدارس دولتی راهنمایی و دبیرستان تهران را به موزه صلح تهران می‌آورد؛ و دانش‌آموزان داوطلبانه در یک پروژه تاریخ شفاهی برای مصاحبه کردن با بازماندگان سلاح‌های شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همکاری می‌کنند.
در بررسی پیامدهای سلاح‌های شیمیایی از دیدگاه جوانان، این پروژه سبب توانمندسازی جوانان ایرانی برای درک بهتر شرایط زندگی جانبازان و قربانیان سلاح‌های شیمیایی شده است. همچنین ایدۀ خلع سلاح شیمیایی و مسئولیت آنها برای ترویج فرهنگ صلح در محیطی که در آن زندگی می‌کنند، به آنان آموخته می‌شود.

Jw-Hamadan-Fu

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3