حضور نمایندگان موزه صلح تهران در کنفرانس لاهه

CSPیک متخصص حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و یک دانشجوی دکترای شیمی که هر دو از مصدومان شیمیایی و اعضای داوطلب موزه صلح و انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی هستند  به دعوت سازمان منع سلاحهای شیمیایی در نوزدهمین کنفرانس سالیانه کشورهای عضو کنوانسیون سلاحهای شیمیایی که از یکم تا پنجم دسامبر 2014 (دهم تا چهاردهم آذرماه 93) در لاهه برگزار شد شرکت کردند. 

نمایندگان موزه صلح و انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی در مدت برگزاری این کنفرانس بین المللی که با حضور هیئت های عالیرتبه بیش از 140 کشور دنیا و 40 سازمان مردم نهاد برگزار شد، علاوه بر برپایی یک نمایشگاه، در جلسات تخصصی و نشست های حاشیه ای این اجلاس حضور فعال داشتند.

در این اجلاس همچنین تنی چند از مصدومان شیمیایی از شهرهای سردشت و حلبچه هم حضور داشتند.

کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در سال 1993 در پاریس به امضای نمایندگان کشورهای مختلف رسید و در آوریل 1997 اجرایی شد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3