بازدید نائب رئیس سازمان شهرداران صلح از موزه صلح تهران

Mayor-Thore-Vestbyآقای «ثور وستبی»، شهردار شهر فران نروژ و نائب رئیس سازمان بین‌المللی شهرداران صلح، صبح روز دوشنبه، 17 آذر ماه 1393 از موزه صلح تهران بازدید کردند. ایشان ضمن بازدید از موزه، در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان شهرداری تهران و کرج و شهردار و رئیس شورای شهر گتاب برگزار شد، شرکت کردند و ضمن ابراز خوشحالی از حضور در موزه، بیان کردند که اقدامات دبیرخانه سازمان شهرداران صلح در ایران که در موزه صلح تهران واقع شده است، سبب شگفتی همگان شده و ایشان امیدوارند در آینده بتوان زمینه همکاری شهرداران ایرانی و نروژی را هم فراهم کرد. در این جلسه هم‌چنین در مورد برنامه‌های آینده موزه صلح و دبیرخانه ایرانی شهرداران صلح برای شهرداری‌های عضو سازمان صحبت شد.

برای دیدن عکس‌های این دیدار اینجا را کلیک کنید.

Mayor-Thore-Vestbyآقای «ثور وستبی»، شهردار شهر فران نروژ و نائب رئیس سازمان بین‌المللی شهرداران صلح، صبح روز دوشنبه، 17 آذر ماه 1393 از موزه صلح تهران بازدید کردند. ایشان ضمن بازدید از موزه، در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان شهرداری تهران و کرج و شهردار و رئیس شورای شهر گتاب برگزار شد، شرکت کردند و ضمن ابراز خوشحالی از حضور در موزه، بیان کردند که اقدامات دبیرخانه سازمان شهرداران صلح در ایران که در موزه صلح تهران واقع شده است، سبب شگفتی همگان شده و ایشان امیدوارند در آینده بتوان زمینه همکاری شهرداران ایرانی و نروژی را هم فراهم کرد. در این جلسه هم‌چنین در مورد برنامه‌های آینده موزه صلح و دبیرخانه ایرانی شهرداران صلح برای شهرداری‌های عضو سازمان صحبت شد.
در پایان شهردار گتاب و نمایندگان شهرداری کرج، گواهی عضویت خود در سازمان شهرداران صلح را از آقای وستبی دریافت کردند. نائب رئیس سازمان بین‌المللی شهرداران صلح، هم‌چنین تقدیرنامه‌ای را از جانب رئیس این سازمان به جناب آقای رضایی، دبیر ایرانی شهرداران صلح اهدا کردند.
در حاشیه این برنامه، حاضران از نمایشگاه «صلح در شمار آید» بازدید کرده و هم‌چنین آقای وستبی در نشستی که عصر همان روز با حضور پروفسور یان اوبرگ از بنیاد فراملی پژوهش صلح و آینده  با موضوع «جنگ سرد جدید» برگزار شد، شرکت کردند.

برای دیدن عکس‌های این دیدار اینجا را کلیک کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3