بازدید دانشجویان دوره دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از موزه صلح تهران

dr-momeniگروهی از دانشجویان دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر احمد مومنی راد، روز اول آذرماه  1393 از موزه صلح تهران بازدید کردند.
این بازدید با توضیحات جمعی از جانبازان شیمیایی و راویان داوطلب موزه صلح تهران، پیرامون معرفی این موزه و پیامدهای جنگ آغاز شد؛ و در ادامه  این گروه از دانشجویان با آثار زیان‌بار سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های نوین کشتار جمعی آشنا شدند. همچنین در حین بحث درباره فرهنگ صلح، در خصوص شیوه‌های ترویج فرهنگ صلح و پیام موزه صلح گفت‌وگو شد. در انتهای برنامه، نشست دوستانه‌ای بین دانشجویان بازدیدکننده و جانبازان راوی موزه صلح صورت گرفت.
در کنار این بازدید، این دانشجویان از نمایشگاه پوسترهای «صلح در شمار آید» که با همراهی بنیاد برگهوف آلمان در موزه صلح برپا شده بود، دیدن کردند.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3