شمار اعضای ایرانی سازمان شهرداران صلح از 800 شهر گذشت

Peace-mayor-logoتا اول ژانویه 2016، شمار شهرداران ایرانی عضو سازمان بین‌المللی شهرداران صلح به 812 شهر رسید. با پیوستن بیش از 700 عضو جدید در سال‌های 2014 و 2015 میلادی به این سازمان، ایران تنها کشوری است که چنین رکورد و آماری را در دو سال گذشته در میان تمام کشورهای عضو سازمان شهرداران صلح نمایندگی می‌کند.

این رکورد تاریخی به همت تیم دبیرخانۀ ایرانی سازمان شهرداران صلح، که در موزه صلح تهران واقع است، به دست آمده، این دبیرخانه با ارتباط مداوم با تمامی شهرداران ایران و دعوت از آنان برای پیوستن به این سازمان به این دستاورد رسیده است.

 

Peace-mayor-logo

تا اول ژانویه 2016، شمار شهرداران ایرانی عضو سازمان بین‌المللی شهرداران صلح به 812 شهر رسید. با پیوستن بیش از 700 عضو جدید در سال‌های 2014 و 2015 میلادی به این سازمان، ایران تنها کشوری است که چنین رکورد و آماری را در دو سال گذشته در میان تمام کشورهای عضو سازمان شهرداران صلح نمایندگی می‌کند.

این رکورد تاریخی به همت تیم دبیرخانۀ ایرانی سازمان شهرداران صلح، که در موزه صلح تهران واقع است، به دست آمده، این دبیرخانه با ارتباط مداوم با تمامی شهرداران ایران و دعوت از آنان برای پیوستن به این سازمان به این دستاورد رسیده است.

اکنون ایران خانۀ دومین شمار شهرهای عضو پس از کشور ژاپن در جهان است.


برای خواندن مقالۀ کامل در وب‌سایت سازمان شهرداران صلح، اینجا و برای خواندن آن به فارسی اینجا را کلیک کنید.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3