برگزاری کارگاه آموزشی سازمان‌های غیردولتی و صلح جهانی

IO-and-Peace-tانجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و موزه صلح تهران، کارگاه آموزشی سازمان های غیردولتی و صلح جهانی را برگزار می‌کند. این کارگاه روزهای یک شنبه 25 بهمن 1394 از ساعت 8:30 تا 17 در مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و سه شنبه 27 بهمن 1394 از ساعت 14تا 17 در موزه صلح تهران برگزار می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیش‌تر و ثبت‌نام لطفاً اینجا کلیک کنید.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3