بازدید رئیس موزه جنگ روسیه از موزه صلح

War-Museum-M-Rآقای ولادیمیر ایوانوویچ زاباروفسکی، رئیس موزه جنگ بزرگ میهنی روسیه به همراه چند کهنه سرباز روسی جنگ جهانی دوم روز شنبه 22 اسفند ماه 1394 از موزه صلح تهران بازدید کردند. در این بازدید، ایشان ضمن بازدید از موزه، از نزدیک با تعدادی از جانبازان شیمیایی داوطب و راوی موزه ملاقات کرده و با ایشان به صحبت پرداختند.آقای ولادیمیر ایوانوویچ زاباروفسکی، رئیس موزه جنگ بزرگ میهنی روسیه به همراه چند کهنه سرباز روسی جنگ جهانی دوم روز شنبه 22 اسفند ماه 1394 از موزه صلح تهران بازدید کردند. در این بازدید، ایشان ضمن بازدید از موزه، از نزدیک با تعدادی از جانبازان شیمیایی داوطب و راوی موزه ملاقات کرده و با ایشان به صحبت پرداختند.

 

War-Museum-M-R2

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3