بازدید تیم تحقیقات مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در سوریه از موزه صلح تهران

رunopcwوز پنج شنبه 2 اردیبهشت ماه 1395 و همزمان با میلاد حضرت امام علی (ع) آقایان آدريان نريتانى و ابرهارد شانزه معاونین رئیس تیم تحقیقات مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به منظور شناسایی و معرفی عاملین کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه از موزه صلح تهران بازدید و با جانبازان شیمیایی راوی موزه صلح دیدار کردند.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3