انتخاب موزه صلح تهران به‌عنوان یکی از موزه‌های برتر خصوصى کشور

icom-tpmدر نهمین مراسم انتخاب موزه برتر که در روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٥ با حضور رئیس بین المللی موزه‌ها (ایکوم)، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران و رییس سازمان زیباسازی شهر تهران در موزه ملی ایران برگزار شد موزه صلح تهران در شاخص "معرفى" موزه برتر خصوصى كشور انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.

از سال ۱۳۹۱ تا کنون اين برای سومین سال است كه موزه صلح تهران به عنوان موزه برتر خصوصى كشور در شاخص هاى مختلف منتخب و مورد تقدیر و قدردانى قرار مى گيرد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3