برگزاری همایش موزه و معلولیت در موزه صلح تهران

Disability-and-Museum-timهمایش موزه و معلولیت با هدف بررسی استاندارسازی موزه‌های سطح ایران، برای بازدید معلولین در روز دوشنبه سوم خرداد 1395 برگزار شد.

 این همایش با حضور کمیته موزه‌های ملی ایران، سازمان بهزیستی کشور، انجمن گردشگری پارس، پاراتور گردشگری معلولین، در موزه صلح تهران برگزار و مباحث مهمی همچون، شناخت انواع معلولیت به‌منظور فراهم کردن امکانات مورد نیاز هر معلول، بسترسازی برای حضور معلولین در سنین مختلف در موزه‌ها، آموزش راهنمایان موزه ویژه معلولین، فراهم نمودن زیرساخت موزه‌ها برای رفت و آمد سهل و آسان معلولین با هر نوع معلولیت، در حوزه موزه و معلولین مطرح شد.

همایش موزه و معلولیت با هدف بررسی استاندارسازی موزه‌های سطح ایران، برای بازدید معلولین در روز دوشنبه سوم خرداد 1395 برگزار شد.

 

 این همایش با حضور کمیته موزه‌های ملی ایران، سازمان بهزیستی کشور، انجمن گردشگری پارس، پاراتور گردشگری معلولین، در موزه صلح تهران برگزار و مباحث مهمی همچون، شناخت انواع معلولیت به‌منظور فراهم کردن امکانات مورد نیاز هر معلول، بسترسازی برای حضور معلولین در سنین مختلف در موزه‌ها، آموزش راهنمایان موزه ویژه معلولین، فراهم نمودن زیرساخت موزه‌ها برای رفت و آمد سهل و آسان معلولین با هر نوع معلولیت، در حوزه موزه و معلولین مطرح شد.

 

رسالت موزه‌ها در اقصی نقاط دنیا، حفظ آثار باستانی و گسترش فرهنگ هر کشور محسوب می‌شوند اما در هر جامعه‌ای قشری خاص از مردم هستند که به‌راحتی نمی‌توانند از تمامی امکانات موجود در جامعه بخصوص موزه‌ها استفاده کنند. معلولین بخش مهمی از یک جامعه محسوب می‌شوند که باید زمینه‌های حضور این اقشار خاص را در محیط اجتماعی فراهم نمود تا حضور پر رنگی در فعالیت‌های اجتماعی داشته باشند.

Disability-and-Museum-ne

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3