بخش ویژه بیست و نهمین سالروز بمباران شیمیایی سردشت

CWVبیست و نه سال پیش در هفتم تیرماه 1366، شهر سردشت قربانی حمله شیمیایی با گاز خردل شد. به این مناسبت مطالب و اخبار مرتبط با این فاجعه دردناک را می توانید در این بخش  با کلیک روی هر مورد مشاهده کنید.

 جزییات حمله شیمیایی سردشت

 - پیام مدیر کل سازمان منع سلاحهای شیمیایی بمناسبت سالروز بمباران شیمیایی سردشت

خاطرات شفاهی خانم فریده شافعی، از بازماندگان حمله شیمیایی سردشت

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3