نمایش پرفورمنس، چیدمان، ویدئو آرت "افکارتو گچ بگیر" در موزه صلح تهران

Afkarهمزمان با سالروز بمباران اتمی هیروشیما اجرای پرفورمنس، چیدمان، ویدئوآرت "افکارتو گچ بگیر" در روز شنبه 16 مرداد 1395 در گالری هنر برای صلح موزه صلح تهران افتتاح خواهد شد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فضای هنری متفاوت در رابطه با صلح با استفاده از تلفیق هنرهای جدید از جمله هنر اجرا ، هنر چیدمان وهنرهای تصویری است. موزه صلح از ساعت 10 تا 13 و 14 تا 17 پذیرای بازدید عموم علاقمندان به هنر و صلح خواهد بود.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3