برگزاری پنجمین کارگاه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد

isj2016پنجمین کارگاه آموزشی-پژوهشی شبیه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی و موزه صلح تهران در روز پنج‌شنبه، 4 شهریورماه‌ 1395 برگزار شد.

این کارگاه یک‌روزه که شماری از دانشجویان و اساتید حوزۀ حقوق و روابط بین‌الملل از سراسر کشور در آن شرکت داشتند، به بررسی «تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی به وسیله عملیات تروریستی» می‌پرداخت.

در ابتدای برنامه، خانم ماریا دوتسنکو، مسئول مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران با تاکید بر ضرورت برگزاری چنین کارگاه‌هایی، به اهمیت و نقش این فعالیت‌ها برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با فضای حاکم بر تصمیم گیری‌ها در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کردند.

isj2016پنجمین کارگاه آموزشی-پژوهشی شبیه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، فصلنامۀ مطالعات بین‌المللی و موزه صلح تهران در روز پنج‌شنبه، 4 شهریورماه‌ 1395 برگزار شد.

 

این کارگاه یک‌روزه که شماری از دانشجویان و اساتید حوزۀ حقوق و روابط بین‌الملل از سراسر کشور در آن شرکت داشتند، به بررسی «تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی به وسیله عملیات تروریستی» می‌پرداخت.

 

در ابتدای برنامه، خانم ماریا دوتسنکو، مسئول مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران با تاکید بر ضرورت برگزاری چنین کارگاه‌هایی، به اهمیت و نقش این فعالیت‌ها برای آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با فضای حاکم بر تصمیم گیری‌ها در سازمان‌های بین‌المللی اشاره کردند.

 

آقای دکتر باقر اسدی، سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد و یکی از افراد برجسته منتخب دبیرکل سابق این سازمان در زمینه ملل متحد و جامعه مدنی که ریاست شورا را به نمایندگی از کشور مالزی برعهده داشتند، به بیان مواضع این کشور نسبت به پدیده تروریسم پرداخت و انجام هر گونه عمل تروریستی را محکوم کردند.

 

شرکت‌کنندگان در این برنامه که برای نخستین بار کاملا به زبان انگلیسی برگزار می‌شد، با شبیه سازی نقش 15 کشور عضو شورای امنیت، ساز و کار تصمیم گیری آن را در سه مرحله بازسازی و تمرین کردند. در مرحله اول، نمایندگان هر کشور دفاعیه ای را که از پیش آماده کرده بودند قرائت و سپس نظرات خود را در مورد موضوع مورد بحث اعلام کردند. در مرحله بعد، پس از چندین دور مذاکره گروهی، یک پیش نویس اولیه آماده شد و سپس در دور آخر مذاکرات، با جلب نظر اعضای دائم شورای امنیت، اجماع صورت گرفت.

 

در پایان آقای دکتر مهدی ذاکریان، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات بین المللی با تقدیر از همکاری سازمان ملل متحد و موزه صلح تهران، بر لزوم ظرفیت سازی و شناخت پتانسیل‌های موجود در دانشجویان، بر برگزاری چنین کارگاه‌هایی تاکید کردند.

 

برای مشاهدۀ تصاویر این کارگاه به اینجا را کلیک کنید.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3