پیام موزه صلح تهران به مناسبت روز جهانی صلح

TPM-Logoامسال بار دیگر درحالی روز جهانی صلح را گرامی می‌داریم که در بسیاری از نقاط جهان از جمله یمن، عراق و سوریه و دیگر کشورها، مردمان از نعمت صلح و امنیت محرومند. کمتر نقطه‌ای از جهان است که از فجایع انسانی دلخراشی که ناشی از زیاده خواهی افراد و گروه‌های گوناگون است درامان مانده باشد. صلح، امروز در مظلومانه‌ترین شرایط قرن حاضر قرار دارد.

پیام موزه صلح تهران به مناسبت روز جهانی صلح (31 شهریور 1395)

 

TPM-Logoامسال بار دیگر درحالی روز جهانی صلح را گرامی می‌داریم که در بسیاری از نقاط جهان از جمله یمن، عراق و سوریه و دیگر کشورها، مردمان از نعمت صلح و امنیت محرومند. کمتر نقطه‌ای از جهان است که از فجایع انسانی دلخراشی که ناشی از زیاده خواهی افراد و گروه‌های گوناگون است درامان مانده باشد. صلح، امروز در مظلومانه‌ترین شرایط قرن حاضر قرار دارد.


در حقیقت صلح واژه‌ای است که مردمان جهان باید از آن به درک مشترکی برسند تا بتوانند با زبان مشترک مهر و عطوفت و آشتی با یکدیگر سخن بگویند؛ چرا که صلح نگرشی است ذاتی؛ و برخواسته است از آگاهی و عشق و معنویت که عالی‌ترین احساسات بشریست.


صلح عزت‌مندانه، رحمانیت، عطوفت و گذشت همواره جزئی جدایی‌ناپذیراز فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی بوده است و ریشه در قرآن کریم، سنت پیامبر صلح و آشتی و سیره ائمه معصومین و هم چنین ریشه در فرهنگ رواداری و تفاهم ایرانیان دارد. گفتگو به جای جنگ، آشتی به جای قهر، مدارا به جای ناشکیبایی و بخشش به جای انتقام زبان تعامل ما با جهان بوده است.


ضمن گرامی داشت این روز، اعلام می‌کنیم که ما برآنیم تا به درکی مشترک از صلح برسیم و ابعاد گوناگون آن همچون صلح با خویشتن، صلح با دیگری، صلح با طبیعت و در نهایت صلح با جهان را گسترش دهیم، ابعادی که جنبه های جدایی ناپذیر صلح پایدار به عنوان آرمان مشترک بشریت هستند. اقدمات ما، فعالیت های علمی و فرهنگی بر اساس آموزه های ادیان الهی و علی‌الخصوص تعالیم سعادت بخش دین اسلام است. امروز با کمک گرفتن از نخبگان، اندیشمندان و دیگر سازمان‌های مردم نهاد برآنیم که مصمم تر از همیشه ادامه دهیم و سهم خود را در تحقق این مهم ایفا کنیم.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3