برگزاری نشست علمی با محوریت خاورمیانه در موزه صلح تهران با حضور پروفسور یان اوبرگ

oberg-tim 2016نشست«خاورمیانه، غرب چگونه به آنجا پا گذاشت؟ راه‌های جایگزین چیست؟»با سخنرانی پروفسور یان اوبرگ استاد مطالعات صلح، مدیر و عضو هیئت موسس «بنیاد فراملی پژوهش صلح و آینده» به زبان انگلیسی، شنبه 16 مرداد ماه 1395در موزه صلح تهران برگزار شد.

در این نشست که همراه با پرسش و پاسخ 120 دقیقه به طول انجامید، ایشان با بررسی وضعیت کشورهای خاورمیانه به ویژه سوریه، ترکیه و عراق به نقش غرب در ایجاد ناامنی و تنش در این منطقه پرداخت. ایشان در این نشست تاکید کرد که حمله نظامی یا تهدید به آن به نفع صلح و امنیت جهانی و خاورمیانه نیست.


نشست«خاورمیانه، غرب چگونه به آنجا پا گذاشت؟ راه‌های جایگزین چیست؟» با سخنرانی پروفسور یان اوبرگ استاد مطالعات صلح، مدیر و عضو هیئت موسس «بنیاد فراملی پژوهش صلح و آینده» به زبان انگلیسی، شنبه 16 مرداد ماه 1395در موزه صلح تهران برگزار شد.

 

در این نشست که همراه با پرسش و پاسخ 120 دقیقه به طول انجامید، ایشان با بررسی وضعیت کشورهای خاورمیانه به ویژه سوریه، ترکیه و عراق به نقش غرب در ایجاد ناامنی و تنش در این منطقه پرداخت. ایشان در این نشست تاکید کرد که حمله نظامی یا تهدید به آن به نفع صلح و امنیت جهانی و خاورمیانه نیست.


برای آشنایی بیشتر با بنیاد فراملی پژوهش صلح و آینده می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

oberg-2016

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3