تعطیلی موزه صلح تهران از 17 تا 19 آبان ماه

Closeبا توجه به برگزاری «کارگاه تخصصی آموزش صلح» در موزه صلح تهران، این موزه از تاریخ دوشنبه 17 تا چهارشنبه 19 آبان برای برگزاری این کارگاه‌، تعطیل خواهد بود.
محتوای این کارگاه‌ تعاملی، صلح و آموزش صلح، خشونت و عدم خشونت، درگیری و تحول درگیری و شهروندی جهانی است. با توجه به تکمیل ثبت‌نام‌ها، امکان ثبت‌نام در این کارگاه وجود ندارد.
زمان بازدید از موزه در هفته‌های جاری و پس از پایان کارگاه، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا 12:30 ظهر و ساعت 14 تا 17 بعد از ظهر است.

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3