بازدید رئیس جدید کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران از موزه صلح تهران

icrc-logoخانم فلورنس ژیلت، رئیس جدید دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران به همراه مهمان خود آقای فیلیپ اسپوئری، مدیر دفتر حقوق و همکاری‌های بین‌المللی این کمیته در نیویورک، روز 20 آذر 1395 از موزه صلح تهران بازدید کردند. این مهمانان پس از بازدید در جلسه‌ای با فعالیت‌های مختلف موزه صلح تهران آشنا شدند.
خانم ژیلت در این جلسه بیان کردند: «گرچه هدف کمیته بین‎‌المللی صلیب سرخ، برقراری صلح نیست، اما این سازمان در برخی زمینه‌ها دارای اهداف و برنامه‌های مشترک با موزه صلح تهران است، مواردی چون پیشگیری از کاربرد برخی سلاح‌ها و هم‌چنین کاهش آلام قربانیان پس از جنگ‌ها». ایشان سپس به‌طور مختصر به فعالیت‌هایی اشاره کردند که دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران در آینده اجرا خواهد کرد.

 

خانم فلورنس ژیلت، رئیس جدید دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران به همراه مهمان خود آقای فیلیپ اسپوئری، مدیر دفتر حقوق و همکاری‌های بین‌المللی این کمیته در نیویورک، روز 20 آذر 1395 از موزه صلح تهران بازدید کردند. این مهمانان پس از بازدید در جلسه‌ای با فعالیت‌های مختلف موزه صلح تهران آشنا شدند.


خانم ژیلت در این جلسه بیان کردند: «گرچه هدف کمیته بین‎‌المللی صلیب سرخ، برقراری صلح نیست، اما این سازمان در برخی زمینه‌ها دارای اهداف و برنامه‌های مشترک با موزه صلح تهران است، مواردی چون پیشگیری از کاربرد برخی سلاح‌ها و هم‌چنین کاهش آلام قربانیان پس از جنگ‌ها». ایشان سپس به‌طور مختصر به فعالیت‌هایی اشاره کردند که دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران در آینده اجرا خواهد کرد.


آقای اسپوئری نیز در خصوص این بازدید گفتند که تحت تاثیر موزه و فعالیت‌های آن قرار گرفته‌اند و معتقدند که موزه در بخش اطلاع‌رسانی در خصوص تبعات جنگ، هم‌راستا با این کمیته فعالیت می‌کند.


آقای مهدی منعم، عکاس و خبرنگار زمان جنگ که کتاب ایشان با عنوان «قربانیان جنگ» با حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تهران منتشر شده است نیز در این بازدید حضور داشتند.

 

icrc-pic-tpm

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3