آیین رونمایی از کتاب «همراه با مجروحان شیمیایی ایران؛ بیست سال امدادرسانی بین‌المللی»

Moct-Book-2017-tترجمه فارسی کتاب «همراه با مجروحان شیمیایی ایران؛ بیست سال امدادرسانی پزشکی بین‌المللی»، نوشته خانم دکتر شیزوکو تسویا، روز دوشنبه 25 بهمن، با حضور نویسنده در خانه هنرمندان رونمایی خواهد شد.
این کتاب که نمونه خوبی از فعالیت‌های مردم‌نهاد است، به شرح بیست سال فعالیت‌های امدادرسانی خانم شیزوکو تسویا، عضو موسسه غیرانتفاعی ژاپنی موست (MOCT)، با تمرکز بر بیش 13 سال سابقه همکاری با انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و هم‌چنین همکاری با موزه صلح تهران می‌پردازد. این کتاب، در 182 صفحه، ترجمه آقای یاسر شهبازی است و موزه صلح تهران، با همکاری انتشارات رسانش نوین، آن را چاپ کرده است.

ترجمه فارسی کتاب «همراه با مجروحان شیمیایی ایران؛ بیست سال امدادرسانی پزشکی بین‌المللی»، نوشته خانم دکتر شیزوکو تسویا، روز دوشنبه 25 بهمن، با حضور نویسنده در خانه هنرمندان رونمایی خواهد شد.


این کتاب که نمونه خوبی از فعالیت‌های مردم‌نهاد است، به شرح بیست سال فعالیت‌های امدادرسانی خانم شیزوکو تسویا، عضو موسسه غیرانتفاعی ژاپنی موست (MOCT)، با تمرکز بر بیش 13 سال سابقه همکاری با انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و هم‌چنین همکاری با موزه صلح تهران می‌پردازد. این کتاب، در 182 صفحه، ترجمه آقای یاسر شهبازی است و موزه صلح تهران، با همکاری انتشارات رسانش نوین، آن را چاپ کرده است.


در مقدمه این کتاب به قلم مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی آمده است: «کتاب فرارو تنها بخشی از فعالیت‌های خانم دکتر شیزوکو تسویا و سازمان غیردولتی موست است ... آن‌چه در این تجارب می‌یابیم، راهی است برای همه که می‌توان یک‌تنه در دنیا برخاست و حرکت کرد و شور حرکت ایجاد کرد.»
از همه علاقمندان به فعالیت‌های مردم‌نهاد، انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی، موزه صلح و فرهنگ ژاپنی برای شرکت در این برنامه دعوت‌ می‌شود. برنامه به زبان فارسی و ژاپنی برگزار خواهد شد.


زمان برگزاری: روز دوشنبه 25 بهمن 1395، ساعت 17:30
مکان برگزاری: تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، سالن استاد شهناز

Moct book 2017

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3