میزبانی انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و موزه صلح تهران از گروه موست ژاپن

Moct-Logoانجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و موزه صلح تهران در ادامه همکاری‌های متنوع خود با گروه مردم‌نهاد موست MOCT ژاپن، برای سیزدهمین سال پیاپی در بهمن‌ماه 1395 میزبان نمایندگان این موسسه در ایران بودند. این همکاری که نخستین بار در سال 2004 شکل گرفت مبتنی بر شناخت متقابل، تبادل فرهنگی، اطلاع‌رسانی در خصوص مجروحان شیمیایی ایران، تلاش برای آگاه‌سازی از پیامدهای منفی جنگ و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی است.

 

انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی و موزه صلح تهران در ادامه همکاری‌های متنوع خود با گروه مردم‌نهاد موست MOCT ژاپن، برای سیزدهمین سال پیاپی در بهمن ماه 1395 میزبان نمایندگان این موسسه در ایران بودند. این همکاری که نخستین بار در سال 2004 شکل گرفت مبتنی بر شناخت متقابل، تبادل فرهنگی، اطلاع‌رسانی در خصوص مجروحان شیمیایی ایران، تلاش برای آگاه‌سازی از پیامدهای منفی جنگ و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی است.

 

در این سفر هیأت ژاپنی که متشکل از خانم دکتر شیزوکو تسویا به همراه 4 تن از همکاران ایشان بودند، برنامه‌های مختلفی از جمله رونمایی از کتاب «همراه با مجروحان شیمیایی ایران» در خانه هنرمندان ایران، ملاقات با اعضای گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و بررسی زمینه‌های همکاری، حضور در مهد حدیث و آشنایی با شیوه آموزش صلح به کودکان ایرانی، حضور در حوزه هنری، ملاقات با اعضای حوزه و شرکت در شب فیلم ایران، حضور در بیمارستان ساسان، عیادت از جانبازان شیمیایی، دیدار و گفتگو با مسؤولان بیمارستان و نیز حضور در منزل یکی از جانبازان داوطلب موزه صلح تهران و عیادت از ایشان را در دستور کار داشتند.


انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی، موزه صلح تهران و موسسه موست در طی 13 سال همکاری، ربنامه‌های متنوعی را اجرا کرده‌‌اند که از آن میان می‌توان به حضور سالیانه هیأت‌هایی از جانبازان شیمیایی و هنرمندان ایرانی در مراسم سالگرد بمباران اتمی هیروشیما در ژاپن و اطلاع‌رسانی در خصوص بمباران شیمیایی ایران، برگزاری هفته فیلم «صلح و دوستی» ایرانیان در ژاپن، همکاری‌های پزشکی، چاپ کتاب، تبادل تجربیات آموزشی برای آموزگاران، دانشجویان و راویان موزه‌های صلح و همکاری با شهرداری هیروشیما به عنوان دبیرخانه سازمان شهرداران صلح اشاره کرد.

 

Sasan-H

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3