انتخاب موزه صلح تهران به عنوان دبیرخانه جدید شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان

farhange-solhدر آخرین جلسه شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان در سال 1395 که در چهاردهم اسفند ماه با حضور نمایندگان ارشد سازمان‌های عضو در محل موسسه مادران امروز برگزار شد، با رای اعضای حاضر، موزه صلح تهران برای مدت دو سال به عنوان دبیرخانه جدید این شورا انتخاب شد.

شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان در سال 1382 و هم‌زمان با دهه جهانی صلح و نفی خشونت علیه کودکان (2010 - 2001) تشکیل شد و در حال حاضر دارای ده عضو فعال است. 

 

farhange-solhدر آخرین جلسه شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان در سال 1395 که در چهاردهم اسفند ماه با حضور نمایندگان ارشد سازمان‌های عضو در محل موسسه مادران امروز برگزار شد، با رای اعضای حاضر، موزه صلح تهران برای مدت دو سال به عنوان دبیرخانه جدید این شورا انتخاب شد.

 

شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان در سال 1382 و هم‌زمان با دهه جهانی صلح و نفی خشونت علیه کودکان (2010 - 2001) تشکیل شد و در حال حاضر دارای ده عضو فعال است. این شورا از سازمان‌های مردم‌نهاد و افراد حقیقی با فعالیت‌های غیرسیاسی تشکیل شده و برای گسترش و ترویج فرهنگ صلح در خانواده، مهدکودک، مدرسه، دانشگاه و جامعه و هم‌چنین آشنا کردن کارشناسان، مسؤولان و اعضای نهادهای دولتی و غیردولتی با لزوم گسترش فرهنگ صلح تلاش می‌کند.

 

دبیرخانه شورا، محل برگزاری جلسات ماهیانه شورا است و مسؤولیت هماهنگی برای برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های مرتبط را با همکاری سایر اعضا به عهده دارد. موزه صلح تهران، ضمن تشکر از اعضای شورا برای اعتماد به موزه صلح تهران، این انتخاب را به همه همکاران خود در موزه تبریک می‌گوید.

 

 

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3