بازدید دانشجویان هلندی از موزه صلح تهران

Utrecht-uni-timگروهی از دانشجویان دانشگاه‌های اوترخت و آمستردام هلند با همراهی تعدادی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران، روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396 مهمان موزه صلح تهران شدند. در این بازدید، این دانشجویان ابتدا ضمن تور گردانی راویان داوطلب موزه، با پیامدهای کاربرد سلاح‌های شیمیایی و  سپس در یک نشست دوستانه، با فعالیت‌‎های متنوع موزه به‌ویژه در زمینه آموزش آشنا شدند. 

گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های اوترخت و آمستردام هلند با همراهی تعدادی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تهران، روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396 مهمان موزه صلح تهران شدند. در این بازدید، این دانشجویان ابتدا ضمن تور گردانی راویان داوطلب موزه، با پیامدهای کاربرد سلاح‌های شیمیایی و  سپس در یک نشست دوستانه، با فعالیت‌‎های متنوع موزه به‌ویژه در زمینه آموزش آشنا شدند.

 

در ادامه همه حاضران در یک فعالیت گروهی با هدف بررسی نگاه‌های متفاوت به صلح شرکت کردند و طی آن پس از بازدید از نمایشگاه «صلح در شمار آید» که به معرفی نمونه‌هایی از اقدامات صلح‌طلبانه می‌پردازد، با انتخاب یک عکس از میان عکس‌هایی که در اختیارشان قرار گرفت، تعریف خود از صلح و ارتباط آن با عکس انتخابی خود را بیان کردند.

Utrecht-uni

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3