ملا صالح قاری، مهمان موزه صلح تهران شد

Mola-Saleh-timملا صالح قاری، روز 19 اردیبهشت 1396 مهمان موزه صلح تهران شد و نسخه‌ای امضا شده از کتاب خود با عنوان «ملا صالح: سرگذشت ملا صالح قاری، مترجم اسرای ایرانی» را به موزه صلح تهران اهدا کرد. ملا صالح قاری که پیش از این، بخشی از سرگذشتش در فیلم مستند «23 و آن ‌یک نفر» به تصویر کشیده شده بود، یک آزاده ایرانی است که در دوران اسارتش، به یاری ایرانیان دربند مشغول بود؛ اما پایان اسارت، پایان مشکلات او نبود.

mola-saleh2ملا صالح قاری، روز 19 اردیبهشت 1396 مهمان موزه صلح تهران شد و نسخه‌ای امضا شده از کتاب خود با عنوان «ملا صالح: سرگذشت ملا صالح قاری، مترجم اسرای ایرانی» را به موزه صلح تهران اهدا کرد. ملا صالح قاری که پیش از این، بخشی از سرگذشتش در فیلم مستند «23 و آن ‌یک نفر» به تصویر کشیده شده بود، یک آزاده ایرانی است که در دوران اسارتش، به یاری ایرانیان دربند مشغول بود؛ اما پایان اسارت، پایان مشکلات او نبود.


در مقدمه این کتاب آمده است: «شخصیت و موقعیت امروزش طلب می‌کرد که همگان به واقعیت‌های پرفراز و نشیب زندگی‌اش در مجاهدت قبل و بعد از انقلاب، در زندان شاه، در جنگ و در اسارت، انزوایش و محرومیت‌هایش حتی پس از جنگ و تا امروز پی ببرند.»

mola saleh

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3