بازدید رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و همکاران از موزه

Dr-Mohebi-timروز یک‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه 1396، دکتر محسن محبی، رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و تعدادی از همکاران ایشان از موزه صلح تهران بازدید کردند. ایشان ابتدا با راهنمایی جانبازان راوی این موزه از بخش‌های مختلف آن دیدار کرده و سپس در جلسه‌ای که با حضور این مهمانان و تعدادی از داوطلبان و کارمندان موزه برگزار شد، با فعالیت‌های موزه صلح تهران در زمینه آموزش صلح، هنر برای صلح و تبادلات فرهنگی و آموزشی بیش‌تر آشنا شدند.

روز یک‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه 1396، دکتر محسن محبی، رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و تعدادی از همکاران ایشان از موزه صلح تهران بازدید کردند. ایشان ابتدا با راهنمایی جانبازان راوی این موزه از بخش‌های مختلف آن دیدار کرده و سپس در جلسه‌ای که با حضور این مهمانان و تعدادی از داوطلبان و کارمندان موزه برگزار شد، با فعالیت‌های موزه صلح تهران در زمینه آموزش صلح، هنر برای صلح و تبادلات فرهنگی و آموزشی بیش‌تر آشنا شدند.


در این جلسه، دکتر محبی ضمن تشکر از موزه صلح تهران برای همه فعالیت‌ها و اقداماتش در راستای گسترش فرهنگ صلح، گفتند: «صلح، مفهومی زنده و مرتبط با زندگی هر روز ماست.» ایشان هم‌چنین ضمن اشاره به این‌که صلح را نمی‌شود صرفاً با قواعد حقوقی ایجاد کرد، تاکید کردند که با توجه به فعالیت‌های این مجموعه، موزه صلح به مراکز علمی و تحقیقاتی شبیه است. سپس به نقاط قوت و ضعف حقوق بین‌الملل اشاره کرده و با بررسی جایگاه و اهمیت سازمان ملل، به‌ویژه شورای امنیت در خصوص مبارزه با خشونت و جنگ، بر تلاش بیشتر برای تقویت نظام حقوقی بین‌المللی تاکید کردند.

De-mohebi-babaei
در پایان، خانم صبا بابائی (کونیکو یامامورا)، مسؤول ارتباطات فرهنگی موزه صلح تهران با ژاپن و مادر شهید محمد بابائی، یک درنای کاغذی را به‌عنوان نماد صلح‌طلبی به دکتر محبی اهدا کردند. هم‌چنین لوح یادبود موزه صلح تهران از جانب مدیر موزه به ایشان تقدیم شد.

 Dr-Mohebi-2

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3