بازدید معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه

 

بازدید معاون عربی آافریقایی وزارت امور خارجه از موزه صلح تهران

دکتر حسین امیر عبداللهیان  به همراه گروهی از همراهان خود در تاریخ دوم آذر از موزه صلح تهران دیدن نمودند.

 


moaven-vazir

 

 

بازدید معاون عربی افریقایی وزارت امور خارجه از موزه صلح تهران

دکتر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی افریقایی وزارت امور خارجه به همراه گروهی از همراهان خود در تاریخ دوم آذر از موزه صلح تهران دیدن نمودند.

در پایان این بازدید جلسه ای دوستانه با حضور جانبازان و اعضای فعال در موزه برگزار شد.

 

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3