تفاهم‌نامه همکاری بین کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و موزه صلح تهران منعقد شد.

تفاهم‌نامه همکاری علمی – پژوهشی بین کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و موزه صلح تهران در تاریخ 20 مهر 1400 به امضا رسید. هدف از این تفاهم‌نامه، ایجاد و توسعه همکاری و فرصت‌های علمی پژوهشی و بهره‌مندی متقابل دو سازمان از ظرفیت‌های یکدیگر برای پیشرفت کشور و توسعه صلح است. بر اساس این تفاهم‌نامه که به مدت دو سال معتبر خواهد بود، دو سازمان فعالیت‌ها و برنامه‌های مشترک علمی و طرح‌های پژوهشی را در دستور کار قرار خواهند داد.

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو پس از انعقاد قرارداد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده حقوق) تاسیس شد و در حال حاضر در قالب چهار کارگروه (صلح؛ دموکراسی؛ فلسفه حقوق؛ و دین و اخلاق زیستی) فعالیت دارد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3