صلح‌خوانی ویژه کودکان و نوجوانان (6)

قدرتی که در جنگ نظامی به پیروزی می­رسد همیشه پیروزِ حقیقی جنگ نیست

عنوان کتاب: پیروزمندان

نویسنده و تصویرگر: دیوید مک‌گی

مترجم: کلر ژوبرت

ناشر: نشر غنچه

تاریخ انتشار: 1398

نوبت انتشار: اول

تعداد صفحات: 28 ص مصور(رنگی)

موضوع: تبادل فرهنگی، جنگ، کودکان، سلطه‌­گری (روان­شناسی)، خودشناسی درکودکان.

گروه سنی: 10 تا 12 سال.PIROOZAMANDAN

درونمایه: قدرتی که در جنگ نظامی به پیروزی می­رسد همیشه پیروزِ حقیقی جنگ نیست.

واژگان کلیدی: جنگ، صلح، فرمانده، فرهنگ، پیروزی، وطن، دشمن.

چکیده: کشور قدرتمندی که همیشه به سرزمین­های اطراف خود حمله می­کرد و آن­ها را به تسخیر خود در می­‌آورد، این بار به کشور کوچکی حمله می­کند که قدرت نظامی کوچکی دارد. مردم این کشور که از پس مبارزه با کشور قدرتمند بر نمی‌آیند، تصمیم می­گیرند که از روش دیگری بر آن­ها پیروز شوند.

دربارۀ کتاب:

کتاب پیروزمندان که یکی از موفق­ترین کتاب های دیوید مک­گی نویسندۀ بریتانیاییِ ادبیات کودک است، به صلح از دیدگاه عدم ضرورت و ثمربخشیِ جنگ نگریسته است. در این داستانِ تمثیلی مک­گی به جنگ پرداخته ­است؛ به این که چگونه کشورهای بزرگ‌تر و قدرتمندتر به افزایش قدرت خود از طریق ایجاد جنگ و تسخیر سرزمین­های دیگر اصرار دارند. با وجود این که مفاهیمی که در این کتاب به آن­ها پرداخته می­شود، مفاهیم مهم و سنگینی هستند، ترجمه روان متن کتاب و تصاویر در نظر گرفته شده توسط خود نویسنده، تصّور آن­ شرایط و درک پیام نویسنده را تسهیل می­کند.

نویسنده کوشیده­ است با کوتاه نگه داشتن متن داستان و اختصاص دادن بیش­ترین فضای هر صفحه به تصاویر جالب و قابل پذیرش برای کودکانِ مخاطب کتاب، آن­ها را با جریان داستان همراه کند و باید گفت همین امر نقطه قوت این داستان به شمار می‌آید. در این داستان کشوری بزرگ که ارتشی بسیار قدرتمند دارد پس از تسخیر همه سرزمین­های بزرگ اطراف خود به جنگ کشور کوچکی می‌رود که ارتشی برای مبارزه ندارد­. کشوری که به قدری کوچک و کم اهمیت است که تا پیش از آن برای تسخیر آن اقدام نکرده بود.

آن­چه این داستان را از سایر داستان­ها در این حوزه متمایز می­‌کند نگاه و برخورد سرزمین کوچکی است که در این داستان مورد تهاجم کشور بزرگ‌تر قرار می­‌گیرد. مردم این کشور کوچک با عدم مقاومت نظامی و در مقابل پذیرفتن سربازهای لشکر کشور قدرتمند به عنوان انسان­‌هایی که به کشور آن­ها آمده­اند و مشارکت­دادن آن­ها در زندگی روزمره خود و انتقال فرهنگ خود به آن­ها، تمام تصورات و معادلاتی که در جنگ وجود دارد را تغییر می­‌دهند. این داستان پرسش­‌های بسیاری را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، پرسش­هایی که پس از خواندن این کتاب از بین نمی­روند، پرسش­های بنیادی همچون: «آیا همیشه قدرت تسخیر کننده پیروزِ جنگ است؟»

صلح‌خوان: سمیه نیک

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3