برگزاری سلسله نشست‌های «صلح در دستان ما»

سلسله نشست‌های صلح در دستان ما، از سوی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو با همکاری موزه صلح تهران و موسسه انتشاراتی-پژوهشی منشور صلح برگزار می‌شود. در هر نشست در این سلسله نشست‌ها که با هدف شناخت مفهوم و درک ارزش صلح، شناخت موانع برقراری صلح و عوامل خشونت‌زا، تبادل تجربیات در حوزه صلح و گسترش آموزش‌ها و ادبیات حوزه صلح و مدارا برگزار می‌شود یکی از فعالان و ترویج‌گران حوزه صلح و نفی خشونت به معرفی فعالیت‌های خود و شرح تجاربشان خواهد پرداخت.

برای دریافت اطلاعات بیش‌تر در خصوص مهمان و زمان برگزاری هر نشست می‌توانید به سایت کرسی به آدرس https://sbu.ac.ir/web/chpd یا شبکه‌های اجتماعی موزه صلح تهران مراجعه کنید.

این نشست‌ها در سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی به آدرس https://www.sbu.ac.ir/web/webinar برگزار می‌شود.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3