به مناسبت سی‌مین سالگرد تاسیس شبکه بین‌المللی موزه‌ها برای صلح (INMP) موزه صلح تهران وبیناری را تحت عنوان "روایت در موزه‌ها برای صلح" برگزار کرد.

به مناسبت سی‌مین سالگرد تاسیس شبکه بین‌المللی موزه‌ها برای صلح (INMP) موزه صلح تهران وبیناری را تحت عنوان "روایت در موزه‌ها برای صلح" برگزار کرد. این وبینار بین‌المللی در سه بخش زیر برگزار شد: webinar 30th anniversary

معرفی شبکه بین‌المللی موزه‌ها برای صلح: روایت تاریخی؛

وایت موزه صلح تهران؛  

حال و آینده شبکه بین‌المللی موزه‌ها برای صلح؛

موضوعات زیر در این وبینار مورد بحث قرار گرفت:

تاریخچه شکل‌گیری (INMP)؛

معرفی موزه صلح تهران و فعالیت‌های این موزه؛ 

دستاوردهای این شبکه در سی سال اخیر؛ 

کنفرانس بعدی این شبکه در سال 2023 در شهر اوپسالا در سوئد؛

موزه‌های صلح با رویکردهای تازه؛

پروژه‌هایی که حمایت مالی INMP را دریافت کردند؛

در بخش معرفی موزه صلح تهران، به اهمیت این موزه در توانبخشی و توانمندسازی جانبازان که به عنوان راویان داوطلب در این موزه فعالیت می‌کنند پرداخته شد. تجربیات و چالش‌های راویان و پروژه‌هایی که توسط جوانان در موزه صلح تهران انجام می‌شوند، از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت. 

پس از پایان بخش اول وبینار، آقای احمد سلیمی، یکی از جانبازان شیمیایی و راوی داوطلب موزه صلح تهران  قطعه‌ای را به صورت زنده با سنتور اجرا کردند.

برای مشاهده وبینار سی‌مین سالگرد تاسیس شبکه بین‌المللی موزه‌ها برای صلح، لطفا اینجا کلیک کنید. 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3