بازدید سفیر و دبیر اول سفارت هلند در ایران از موزه صلح تهران

سفیر هلند در ایران، جناب آقای فرانک جی. ماریا. مولن به همراه دبیر اول سرکار خانم اینکه کلیمانس  روز دوشنبه 31 آبان ماه 1401 به دعوت موزه صلح تهران به موزه آمدند. این دیدار با تورگردانی جانبازان راوی داوطلب از موزه آغاز شد.netherlands1

سپس در جلسه‌ای با  فعالیت‌های فرهنگی و بین‌المللی موزه صلح تهران آشنا شدند و با داوطلبان عضو این موزه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. 

در این دیدار بر نقش جوانان در توسعه فرهنگی میان ملت‌ها تاکید شد.   در انتهای این دیدار نسخه‌ای از کتاب "قربانیان جنگ" ، مجموعه عکس‌های مهدی منعم از جنگ ایران و عراق به ایشان اهدا شد. 

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3