بازدید نماینده و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، خانم آلنا دوهان، از موزه صلح تهران

خانم دکتر آلنا دوهان، نماینده و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد،  استاد حقوق بین‌الملل و مدیر مرکز تحقیقات صلح دانشگاه دولتی بلاروس، روز 28 اردیبهشت‌ماه سال 1401 از موزه صلح تهران بازدید کردند. 

خانم آلنا دوهان برای ارزیابی تاثیر منفی تحریم‌های یکجانبه بر ایران و حقوق مدنی و انسانی به ایران سفر کردند. 

Douhanپس از تورگردانی توسط راویان داوطلب، نشستی با جانبازان در موزه برگزار شد که در این نشست، به بررسی اثرات تحریم‌هایی دارویی بر سلامت جانباران پرداخته شد. 

گزارش ایشان از سفر به ابران در ماه سپتامبر به شورای حقوق بشر ارائه شد. 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3