برگزاری "کارگاه صلح در شمار آید" به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نشستی را تحت عنوان "میراث فرهنگی بستری برای آموزش" در روز چهارشنبه 23 آذرماه در مکان سالن اجتماعات این پژوهشگاه برگزار کرد.

در بخش جنبی این نشست، قسمتی از کارگاه "صلح در شمار آید" با مشارکت موزه صلح تهران درمحل موزه برگزار شد.

 peacecounts

در این نشست آقای اردشیر پژوهشی ارائهای با عنوان "بررسی نقوش آثار تاریخی برای درس هنر و تجسم خلاق برای کودکان" داشتند؛ سپس خانم پوپک عظیمپور سخنرانی خود تحت عنوان "نقش نمایشهای آیینی در فرهنگسازی برای کودکانایراد کردند. در ادامه خانم لیلا کفاشزاده به اهمیت میراث ناملموس و نقش آن در خودباوری پرداختند. این نشست با معرفی کتابهای مناسب برای کودکان در حوزه میراث فرهنگی توسط پریسا شجاعی و رونمایی از پورتال کودکان و نوجوانان توسط علیرضا محتشم ادامه یافتدر بخش نهایی، پس از معرفی موزه صلح تهران و پروژه "صلح در شمار آیدقسمت اول این کارگاه معرفی "داستانهای الهامبخش از فعالان صلح در مناطق درگیری" برگزار شد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3