تسلیت موزه صلح تهران به مناسبت درگذشت پروفسور گرهارد فرایلینگر، پزشک جانبازان شیمیایی

پروفسور گرهارد فرایلینگرسی و پنج  سال پیش و در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران، اولین هواپیمای حامل مجروحین شیمیایی اعم از زنان و کودکان شیمیایی شده در بمباران سردشت را در فرودگاه وین را پذیرفت و در بیمارستان‌های وین به مداوای آنها پرداخت. 

freilinger

جانبازان شیمیائی تلاشهای  دلسوزانه پروفسور گرهارد فرایلینگر در تسکین آلام خود را فراموش نمی‌کنند. او روز 17آذرماه 1401 چشم از جهان فروبست. 

 

 

موزه صلح تهران درگذشت پروفسور گرهارد فرایلینگر را تسلیت عرض می‌کند. 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3