تقدیر از موزه صلح تهران در مراسم روز جهانی موزه‌ها 1402 ایکوم ایران

به مناسبت 18 می برابر با 28 اردیبهشت مصادف با روز جهانی موزه‌ها،  کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران) مراسم گرامیداشت این روز را با حضور موزه‌داران و فعالان حوزه میراث فرهنگی کشور در خانه هنرمندان برگزار نمود.20230518 230027

در این مراسم ابتدا پیام تصویری ریاست موزه‌های آسیا اقیانوسیه (آسپک) ایکوم آقای لیشون آن پخش شد. سپس پیام هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران آقای اشتفان پریزنر توسط معاون مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد آقای پاشا تبریزیان قرائت شد. پس از آن نیز پیام ریاست دفتر منطقه‌ای یونسکو در ایران خانم گلدا الخوری توسط نماینده ایشان خانم عظیمی خوانده شد.

در ادامه پیرو شعار سال 2023 ایکوم جهانی با عنوان «پایداری و حال خوب»، مهندس محمد بهشتی از بنیانگذاران ایکوم در دوره جدید از راه‌های رسیدن به حال خوب و آقای احمد مسجد جامعی از مدیران با سابقه حوزه فرهنگ و هنر در خصوص اهداف توسعه پایدار و موزه‌ها سخنرانی نمودند.

پس از آن ریاست کمیته ملی موزه‌های ایران آقای احمد محیط طباطبایی بیانیه ایکوم ایران را به همراه راهکارهایی برای سال آتی و گزارشی از یک سال گذشته برای مخاطبین بیان نمودند.

در این مراسم از موزه صلح تهران به عنوان همراه و همکار کمیته ملی موزه‌های ایران در یک سال گذشته، با اهدای مدال ایکوم ایران و لوح تقدیر، قدردانی بعمل آمد.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3