برگزاری سلسله نشست‌های نمایش و بررسی حقوقی فیلم از منظر صلح

موسسه حقوق و هنر و موزه صلح تهران نشست‌های نمایش و بررسی حقوقی فیلم از منظر صلح را برگزار می‌کنند.alafzar

نشست اول به نمایش و بررسی فیلم سینمایی علفزار اختصاص یافته‌ است. روز 11 شهریورماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی، در کنار کارگردان فیلم آقای کاظم دانشی و اساتید حقوقی، به تماشا و بررسی این فیلم از منظر صلح خواهیم پرداخت.

 سخنرانان به ترتیب حروف الفبا :

دکتر غلامرضا حداد ( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، کاظم دانشی ( کارگردان فیلم)، حشمت رستمی درون کلا ( قاضی دادگاه تجدید نظر استان مازندران)، جواد طوسی (وکیل و منتقد سینما) و دبیر این نشست دکتر وحید آگاه خواهند بود.

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3