بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه صلح تهران

 

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه صلح تهران به دعوت موزه صلح تهران، دکتر سیدمحمد حسینی به همراه هیئتی از معاونین و مسئولین بلندپایه این وزارتخانه، روز چهارشنبه سوم اسفند از موزه صلح تهران بازدید نمودند


vazire-ershad-new

 

 

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه صلح تهران


به دعوت موزه صلح تهران، دکتر سیدمحمد حسینی به همراه هیئتی از معاونین و مسئولین بلندپایه این وزارتخانه، روز چهارشنبه سوم اسفند از موزه صلح تهران بازدید نمودند. در پایان بازدید از موزه جلسه ای با حضور ایشان و مسئولین موزه صلح تهران و اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی برگزار شد که در آن هر یک از افراد حاضر در جلسه به بیان نظرات خود پرداختند که با نظر مساعد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی توافقاتی در زمینه های گوناگون فرهنگی برای هرچه بهتر و عنی تر برگزار شدن برنامه فرهنگی و هنری در موزه بعمل آمد. Vazire-ershad

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3