برنامه نیایش کودکان برای سالی پر از صلح و دوستی یکشنبه 21 اسفند 90 در پارک شهر تهران برگزار میگردد.

 

در آستانه نوروز 91 برنامه ای تحت عنوان " نیایش کودکان برای سالی پر از صلح و دوستی " با مشارکت موسسه پژوهشی کودکان دنیا، موزه صلح تهران و فرهنگسرای شهر در روز یکشنبه 21 اسفند 90 از ساعت 10 تا 12 صبح در پارک شهر تهران برگزار میگردد.


PaperCrane

 

 


در آستانه نوروز 91 برنامه ای تحت عنوان " نیایش کودکان برای سالی پر از صلح و دوستی " با مشارکت موسسه پژوهشی کودکان دنیا، موزه صلح تهران و فرهنگسرای شهر در روز یکشنبه 21 اسفند 90 از ساعت 10 تا 12 صبح در پارک شهر تهران برگزار میگردد. در این مراسم برنامه نمادین " هزار درنای کاغذی" و بازخوانی قصه ساداکو بعنوان سمبل صلح از زبان کودکان اجرا می شود. همچنین برنامه صلح و دوستی با طبیعت و پاکسازی پارک شهر توسط دانش آموزان از دیگر برنامه های این مراسم می باشد. Paper crane 061

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3