گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران از موزه صلح

 

گزارش تصویری مربوط بازدید دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران از موزه صلح تهران در تاریخ 4 اسفند ماه


danehsjoyane-hoghogh

 

 

 c  d  f  g

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3