گزارش تصویری مربوط به بازدید مدرسه راهنمایی پانزده خرداد منطقه 12

 

گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی پانزده خرداد از منطقه 12 از موزه صلح تهران

 

16 اسفند 1390


madrese-rahnamaei-15-khordad

 

 

بازدید دانش آموزان مدرسه راهنمایی پانزده خرداد از منطقه 12 از موزه صلح تهران

 a  b  d  

 

f

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3