گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان هنرستان دخترانه شهید آوینی از موزه صلح تهران

 

گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان هنرستان دخترانه شهید آوینی از موزه صلح تهران 

 

17 اسفند نود


honarestan-avini

 

 

 

گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان هنرستان دخترانه شهید آوینی از موزه صلح تهران در تاریخ 17 اسفند نود

 

 b  c  d  e

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3