برگزاری مراسم نیایش کودکان برای سالی پر از صلح و دوستی

 

در آستانه سال نو مراسم نیایش کودکان برای سالی پر از دوستی به حضور تعداد زیادی از دانش آموزان و آموزگاران آنها در مقابل موزه صلح در پارک شهر تهران برگزار گردید.

tham

برگزاری مراسم نیایش کودکان برای سالی پر از صلح و دوستی

در آستانه سال نو مراسم نیایش کودکان برای سالی پر از دوستی با حضور تعداد زیادی از دانش آموزان و آموزگاران آنها در مقابل موزه صلح در پارک شهر تهران برگزار گردید. در این مراسم که جمعی از داوطلبان عضو موزه صلح و جانبازان شیمیایی نیز حضور داشتند پس از برگزاری مراسم معنوی نیایش توسط کودکان، هزار درنای کاغذی بعنوان نماد دوستی و صلح به درختان پارک آویخته شد تا پس از مراسم از سوی موزه صلح تهران به موزه صلح هیروشیما ارسال گردد و سپس روایت داستان ساداکو - کودک ژاپنی - و نیز اجرای برنامه موسیقی و بازدید از موزه صلح از دیگر بخشهای این برنامه بود.
این مراسم با مشارکت موزه صلح تهران، موسسه پژوهشی کودکان دنیا و فرهنگسرای شهر برگزار گردید.
01
 
2
3
IMG 8347
IMG 8363
IMG 8393

 

broshor2

broshor1

broshor4

broshor3