برگزاری کارگاه آموزشی آموزش فرهنگ صلح به کودکان و نوجوانان

 

کارگاه آموزشی "آموزش فرهنگ صلح به کودکان و نوجوانان" روز چهارشنبه سی ام فروردین ماه از ساعت 9 تا 12 صبح در موزه صلح تهران برگزار میشود. این برنامه با همکاری اساتید متخصص و باتجربه در این زمینه برگزار میگردد و به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور در این برنامه آموزشی ارائه میگردد


Workshop1

 

 

            برگزاری کارگاه آموزشی "آموزش فرهنگ صلح به کودکان و نوجوانان"


کارگاه آموزشی "آموزش فرهنگ صلح به کودکان و نوجوانان" روز چهارشنبه سی ام فروردین ماه از ساعت 9 تا 12 صبح در موزه صلح تهران برگزار میشود.

این برنامه با همکاری اساتید متخصص و باتجربه در این زمینه برگزار میگردد و به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی حضور در این برنامه آموزشی ارائه میگردد.

این برنامه فرصت مناسبی برای کسب مهارتهای خاص انتقال مفاهیم صلح به کودکان و نوجوانان است. علاقمندان به شرکت در این برنامه برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با موزه صلح به شماره 66756945 تماس حاصل نمایند Workshop1

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3