بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی پسرانه شهید چمران منطقه 6 تهران از موزه صلح

 

گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی پسرانه شهید چمران منطقه 6 تهران از موزه صلح تهران

 

28 اردیبهشت 1391


chamran-6

 

 

 

گزارش تصویری مربوط به بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی پسرانه شهید چمران منطقه 6 تهران از موزه صلح تهران

28 اردیبهشت 1391

 

 a  c  d  

e

 

f

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3