کارگاه آموزش مربیان با عنوان فرهنگ صلح به زبان کودکان و نوجوانان در موزه صلح تهران برگزار گردید.

 کارگاه آموزش مربیان با عنوان "فرهنگ صلح به زبان کودکان و نوجوانان" در موزه صلح تهران برگزار گردید.

کارگاه آموزشی " فرهنگ صلح به زبان کودکان و نوجوانان" چهارشنبه سی ام فروردین ماه 91 در موزه صلح تهران برگزار شد. . این کارگاه در سه بخش متنوع با محوریت مفهوم صلح و عوامل تهدید کننده صلح برگزار شد.


workshop

 

 

کارگاه آموزش مربیان با عنوان "فرهنگ صلح به زبان کودکان و نوجوانان" در موزه صلح تهران برگزار گردید.


کارگاه آموزشی " فرهنگ صلح به زبان کودکان و نوجوانان" چهارشنبه سی ام فروردین ماه 91 در موزه صلح تهران برگزار شد. . این کارگاه در سه بخش متنوع با محوریت مفهوم صلح و عوامل تهدید کننده صلح برگزار شد.

در این برنامه که با همکاری اساتید باتجربه در این زمینه برگزار گردید گروههای مختلفی از همکاران و داوطلبان عضو موزه، دانشجویان و علاقه مندان به موضوع آموزش فرهنگ صلح حضور داشتند و شرکت کنندگان پس از اجرای برنامه های محتلف و آشنایی با تکنیک های آموزشی ،به گفتگو و تبادل نظر با یکدیگر در این خصوص پرداختند. این کارگاه آموزشی بخشی از برنامه های آموزشی است که قرار است در سال 91 برای ارتقاء مهارتهای راهنمایان و اعضای موزه و همکاران داوطلب برگزار گردد.

 c


d

 

g

 

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3