پیام دبیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی OPCW به مناسبت روز جهانی بزرگداشت قربانیان سلاحهای شیمیایی

 امروز پانزدهمین سال فعالیت کنوانسیون سلاحهای شیمیایی کامل میشود. این بمعنای 15 سال حرکت رو به جلو میباشد که در عرصه خلع سلاح جهانی بی سابقه است. این کنوانسیون مظهر یک تعهد است که تحقق آن حدود یکصد سال به طول انجامید. ممنوعیت بدون قید و شرط و بدون محدودیت تنها راهی بود که میتوانست به قتل عامی که بشریت بارها شاهد آن بود پایان بخشد.

opcw

 

 

پیام دبیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی OPCW به مناسبت روز جهانی بزرگداشت قربانیان سلاحهای شیمیایی

29 آوریل 2012 - دهم اردیبهشت 1391


امروز پانزدهمین سال فعالیت کنوانسیون سلاحهای شیمیایی کامل میشود. این بمعنای 15 سال حرکت رو به جلو میباشد که در عرصه خلع سلاح جهانی بی سابقه است. این کنوانسیون مظهر یک تعهد است که تحقق آن حدود یکصد سال به طول انجامید.

ممنوعیت بدون قید و شرط و بدون محدودیت تنها راهی بود که میتوانست به قتل عامی که بشریت بارها شاهد آن بود پایان بخشد.

تعداد بیشماری از قربانیان سلاحهای شیمیایی به دردناک ترین شکل ممکن جان باختند و آنانکه از حملات شیمیایی جان به در بردند، هنوز از بیماریهایی رنج میبرند که برای همه عمر با آنان خواهد بود.

سلاحهای شیمیایی را میتوان با ملاحظه کاربرد مکررشان به جرات ظالمانه ترین عامل مرگ و تخریب در جهان نامید.

کنوانسیون سلاحهای شیمیایی دوره جدیدی را بدون خطر سلاحهای شیمیایی نوید داده و فعالیت سازمان منع سلاحهای شیمیایی در 15 سال گذشته این هدف را به واقعیت نزدیک تر نموده است.

همگی ما این کنوانسیون را که در آغاز بعنوان یک قول جمعی بنا نهاده شد همچون سمبلی شایسته از تعهد جمعی و روح همکاریهای بین المللی میدانیم که تلاشی است بخاطر بشریت و سرمایه گذاری است در خدمت صلح و همچنین بهترین نماد احترام است که میتوانیم نثار قربانیان سلاحهای شیمیایی کنیم.

کنوانسیون بدین منظور بنا نهاده شد تا سلاح های شیمیایی را بطور کامل ریشه کن نماید و از ظهور دوباره آن پبشگیری نماید.

امروز قریب به سه چهارم همه سلاحهای شیمیایی اظهار شده تحت برنامه های راستی آزمایی OPCW منهدم شده اند و هرچند تمامی سلاحهای شیمیایی تا زمان مهلت مقرر شده و تمدید شده منهدم نخواهد شد اما کشورهای عضو با این موضوع به شیوه ای خردمندانه و هوشمندانه برخورد کرده اند.

تصمیم آنان مبنی بر وادار کردن کشورهای بزرگ دارای سلاح های شیمیایی برای انجام این تعهد در مدت زمان قابل قبول تایید کننده اعتبار سازمان منع سلاحهای شیمیایی بعنوان یک تشکیلات مبتنی بر همکاری چند جانبه است.

اعضای ما همچنان بر ماموریت خود و بهترین شیوه برای انجام این ماموریت تمرکز نموده اند. بازرسی های سازمان از صنایع شیمیایی در جهان باعث ارتقاء درجه اطمینان از پایبندی اعضا به کنوانسیون است. این بازرسی ها تاکنون در بالغ بر 2200 تاسیسات شیمیایی صورت پذیرفته.

همکاری کشورهای عضو و رویکرد سازنده آنان در زمینه صنایع شیمیایی موجب تقویت کنوانسیون میگردد. این همکاری ارائه دهنده نمونه خوبی از این واقعیت است که احترام به معاهدات بین المللی چگونه میتواند نه تنها در قالب سیاستهای اعلام شده بلکه در قالب اقدامات عملی متجلی شود. برنامه های کمک رسانی و محافظت و نیز همکاریهای بین المللی بعنوان منافع ملموس ملحق شدن به کنوانسیون با استقبال گسترده کشورها مواجه شده است.

اقتدار اخلاقی و قانونی کنوانسیون با اضافه شدن هر عضو جدید به کنوانسیون همچنان رو به تقویت است، و تعداد اعضای این معاهده رشدی بی سابقه در تاریخ معاهدات خلع سلاح داشته است.

این کنوانسیون نقش مهمی در پیشبرد معاهدات و حقوق عرفی نیز داشته است به گونه ایکه نه تنها موجب تقویت حقوق بین الملل بشردوستانه شده بلکه اهداف عدم اشاعه و خلع سلاح جهانی را نیز تقویت نموده است.

سازمان منع سلاحهای شیمیایی بعنوان یک نهاد قوی برخواسته از عزم و همکاری جمعی کشورهای عضو قابلیت انطباق با چالشهای فراوان پیش رو را دارد با اینحال این به معنای از خود راضی بودن و چشم پوشی از تلاش بیشتر نیست.

ما بایستی در تلاش خود برای قانع کردن 8 کشور باقیمانده برای ملحق شدن به کنوانسیون در اسرع وقت ، محکم و استوار باشیم.

ابتکار ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه بایستی کاملا حمایت شود. سازمان منع سلاحهای شیمیایی به نوبه خود تلاش خود را در این زمینه بکار خواهد بست که همانا در راستای پیشبرد هدف جهانشمولی کنوانسیون میباشد.

اجرای موثر کنوانسیون در داخل کشورهای عضو همچنان بایستی بعنوان یک اولویت باقی بماند تا بدین وسیله کنوانسیون در مقابل کسانی که ممکن است برای مقاصد مجرمانه یا تروریستی، این ممنوعیت را نقض کنند بعنوان ابزاری موثر و بازدارنده عمل نماید.

ممنوعیتهای اعمال شده توسط کنوانسیون همچنین بایستی در دنیای پیشرفتهای علوم و فن آوری در بوته آزمایش قرار گیرند. ما بایستی همچنان برای تقویت مجدد کنوانسیون که بتدریج امری ضروری خواهد بود آماده و هشیار باشیم.

به هر حال هدف این است که هرگز و تحت هیچ شرایطی هیچ استثنایی را برای ممنوعیت کامل سلاحهای شیمیایی قائل نشویم.

دستاوردهای سازمان منع سلاحهای شیمیایی نمونه بارزی است از این که چگونه اصول منشور ملل متحد در زمینه صلح و امنیت بین المللی میتواند تبدیل به اقدامات ملموس و واقعی شود.

امروز، در حالیکه یاد قربانیان سلاحهای شیمیایی را گرامی میداریم، بیایید تا مسئولیتی را که پیش روی ماست یکبار دیگر یادآور شویم که نه فقط ریشه کن نمودن زرداخانه های سلاحهای شیمیایی است بلکه اطمینان یافتن از اینکه از این پس هیچگاه کسی قربانی سلاحهای شیمیایی نخواهد شد و از عواقب هولناک آن رنج نخواهد برد.

همچنین تاکید مجدد در این روز بر تعهد محکم ما برای دسترسی به اهداف کنوانسیون در واقع اقدام واقعی ما برای یادبود قربانیان است. در حقیقت وضعیت قربانیانی که درد و رنج غیر قابل تصور مصدومیت با سلاحهای شیمیایی را تحمل کردند، این اقدام جهانی برای پایان بخشیدن به چنین ددمنشی هایی را در جهان رقم زد وآن مسئولیت اکنون به کشورهای عضو کنوانسیون سلاحهای شیمیایی محول شده است. آنان در قالب اقدامات عملی مکررا نشان داده اند که در قبال این وظیفه برابر هستند.

اینجانب اطمینان دارم ، همچنانکه ما عزم و اراده خود را برای پذیرش جهانشمول کنوانسیون و اجرای موثر آن تجدید میکنیم، کشورهای عضو یکبار دیگر در این مناسبت بر میخیزند تا چراغ امیدی را که کنوانسیون سلاحهای شیمیایی نماد آن است را در دست گیرند.

از توجه شما سپاسگذارم

Untitled

 


broshor2

broshor1

broshor4

broshor3